E470 - Sels de sodium/potassium/calcium d'acides gras

Additif : E470 - Sels de sodium/potassium/calcium d'acides gras

Noms : Sels de sodium/potassium/calcium d'acides gras, Sels de sodium d'acides gras, Sels de potassium d'acides gras, Sels de calcium d'acides gras, Sels d’acides myristique, Sels d’acide oléique avec potassium, Sels d’acide oléique avec sodium, Sels d’acide oléique avec calcium

Pas ou peu toxique

Pas de produits.